backup-services
Firmalarda her geçen gün veri miktarının artması ve bu verilerin kurumsal süreçlerde önemli bir rol oynaması mevcut/potansiyel risklere karşı önlem alınmasını zorunlu kılmaktadır.

İş sürekliliğinin sağlanması açısından verilerin yedeklenmesi, arşivlenmesi ve sağlıklı olarak Rh Bilişim firmaların yedekleme planları doğrultusunda analiz çalışmaları yaparak projeler oluşturmakta ve projelerin uygulanmasını sağlamaktadır.

 Rh Bilişim’in Yedekleme/Arşivleme hizmetlerinin müşteriler için yararları;

Veri güvenliğinin sağlanması,
İş sürekliliği sağlanması,
Finansal kayıpları önler,
Operasyonel bilgi kayıplarını önler